Select Page

Author: phongho

BÍ QUYẾT TRỊ NÓI NGỌNG ‘’ N – L’’

Chúng ta biết rằng, ngôn ngữ là một điều không thể thiếu trong giao tiếp. Ngày nay việc nói ngọng giũa N và L vẫn còn phổ biến . Nhất là các bạn ở khu vực miền Bắc. Được hình thành trên cơ sở các phản xạ có điều kiện dựa trên...

Read More